Algemene voorwaarden

Door te klikken op de onderstaande link met de tekst Algemene Leveringsvoorwaarden verschijnen de leveringsvoorwaarden NVGP welke door de Panhuijsen Groep gehanteerd worden.

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn genoemde leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen hierop ten aanzien van uw inkoopvoorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk te zijn overeengekomen en door ons bevestigd.